ZESPÓŁ DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 1 W WARSZAWIE
Adres:
UL. ŚW.BONIFACEGO 81,
02-945 WARSZAWA
TELEFON: (0-22) 842-17-22
FAX: (0-22) 842-60-29
email: sekretariat@zpow.waw.pl

Koordynator ds. dostępności - Bogdanna Krupińska
tel./fax +48 (22) 842 - 17 - 22 842 - 17 - 21
email: b.krupinska@zpow.waw.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - BOGDANNA KRUPIŃSKA
email: iodo@zpow.waw.pl