Drukuj

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, należy:

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać w dowolny sposób z wymienionych poniżej:

Jak skorzystać z pomocy osoby przybranej?

Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i potrafi się komunikować z osobami załatwiającą sprawę. Pomocy osoby przybranej w załatwieniu spraw nie trzeba wcześniej zgłaszać. Osoba przybrana nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2019 19:12 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2019 19:15 Web developer - ZPOW nr 1