Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Przedstawiamy kilka porad objaśniajacych, jak korzystać z naszego Biuletyny Informacji Publicznej.