Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności bip.zpow.waw.pl

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.zpow.waw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdanna Krupińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 842-17-22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
 • Adres: ul. Św. Bonifacego 81
  02-945 Warszawa
  fax : 22 842-60-29
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 629 80 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Celem poniższego opisu dostępności architektonicznej Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz obsługiwanych przez Zespół jednostek jest dokładne opisanie udogodnień oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

 1. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie
 2. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie
 3. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńska 27 Warszawie
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 Warszawie
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tyniecka 18 m.6 Warszawie
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 Warszawie
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a Warszawie
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowa 20 m. 7 Warszawie
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobucka 18b m.11 Warszawie
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom” Al.Jerozolimskie 47 m.4 Warszawie
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowska 6 lok.11 Warszawie
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzka 77 Warszawie
 14. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Nieborowskiej” przy ul. Nieborowska 15 Warszawie
 15. Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie
 16. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
 17. Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m.15 Warszawie
 18. Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27 Warszawie

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) do dnia 31.03.2021 zostały złożone przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 oraz obsługiwane jednostki raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, których treść znajduje się poniżej:

 1. Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Warszawie
 2. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 przy ul. Henryka Dembińskiego 1 w Warszawie
 3. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie
 4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom u Brzechwy” przy ul. Tarczyńska 27 Warszawie
 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wspólny Dom” przy Al. Niepodległości 132/136 m.46 Warszawie
 6. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Tynieckiej” przy ul. Tyniecka 18 m.6 Warszawie
 7. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Łazienkach Królewskich” przy ul. Jurija Gagarina 31 m.8 Warszawie
 8. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Biały Domek” przy ul. św. Bonifacego 81a Warszawie
 9. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Koszykowej” przy ul. Koszykowa 20 m. 7 Warszawie
 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom w pół drogi” przy ul. Kłobucka 18b m.11 Warszawie
 11. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Radosny Dom” Al.Jerozolimskie 47 m.4 Warszawie
 12. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczny Dom” przy ul. Wilanowska 6 lok.11 Warszawie
 13. Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bajkowy Dworek” przy ul. Nowogrodzka 77 Warszawie
 14. Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie
 15. Dom Dziecka Nr 15 im. ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
 16. Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m.15 Warszawie
 17. Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27 Warszawie
KONTAKT

Ul. Św. Bonifacego 81
02-945 Warszawa
tel. 22 629 80 41
fax : 22 842-60-29
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 © Wszelkie prawa zastrzeżone.