Drukuj

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 przy ul. św. Bonifacego 81 w Warszawie jest jednostką samorządową m.st. Warszawy utworzone Uchwałą XXXV/1065/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020r.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy:

Szczegółową organizację pracy oraz zasady funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nr 1 określa Regulamin Organizacyjny ww. Zespołu.
Obszarem działania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 jest m.st. Warszawa.
Nadzór nad działalnością Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 kwiecień 2019 15:23 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2019 17:27 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2019 17:30 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 13:00 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 13:00 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 13:01 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 11:34 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 11:34 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 11:35 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 grudzień 2020 22:50 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 grudzień 2020 22:50 Web developer - ZPOW nr 1
Artykuł został zmieniony. sobota, 12 grudzień 2020 22:50 Web developer - ZPOW nr 1